Aanpassingen overdrachtsbelastingen 2023

Startersvrijstelling aankoop eigen woning

Voor de overdrachtsbelasting geldt op dit moment een startersvrijstelling bij de verkrijging van de eigen woning. Deze vrijstelling geldt als aan een aantal voorwaarden is voldaan, tot een aankoopbedrag van € 400.000. Deze woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 440.000.

U bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat u de woning verkrijgt. Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.

 

Overdrachtsbelasting blijft stijgen en gaat naar 10,1%

Wanneer je een agrarisch bouwblok / bedrijfserf met opstallen koopt, betaal je hierover overdrachtsbelasting. Terwijl overdrachtsbelasting van 1979 tot 2020 nog 6% bedroeg, is deze vanaf 2020 gaan stijgen. Volgend jaar zal deze wederom stijgen. De overdrachtsbelasting voor de verkrijging van niet-woningen en voor de verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,1%.