Vastgoedadvisering

Aangesloten taxateurs zijn deskundigen bij vraagstukken Ruimtelijke Ordening, zoals bijvoorbeeld herbestemming. Wet- en regelgeving wordt door onze taxateurs op de voet gevolgd omdat wij ook in onze dagelijkse werkzaamheden moeten kijken naar de "beste bestemming" (optimale aanwending). U kunt hierbij denken aan ruimte voor ruimte regelingen, opkoopregelingen en onteigeningstrajecten. De taxateurs zijn lid van Vereniging Agrarisch Recht en Vereniging voor Onteigeningsrecht. Ook onderhouden wij goede contacten met provinciale en gemeentelijke overheden, bekwame specialisten ruimtelijke ordening, fiscalisten en notarissen.