Over ons

Van oorsprong zijn alle drie de taxateurs begonnen in het Agrarisch Vastgoed. Echter de transitie binnen deze sector is al jaren aan de gang. Dat betekent dat vanuit deze sector allerlei bijzondere soorten bedrijven zijn ontstaan, welke aansluiten bij bedrijfsmatig vastgoed. Met andere woorden, er ontstaan meer gespecialiseerde bedrijven met specifiek inrichtingen in het buitengebied.

De expertise opgedaan door onze taxateurs in bedrijfsmatig vastgoed en groot zakelijk vastgoed wordt hierbij ingezet.

Initiatiefnemers:

J.M.T. (Jan) Lavrijsen
Register taxateur NRVT in de Kamers; Landelijk & Agrarisch Vastgoed, Bedrijfsmatig Vastgoed, Groot Zakelijk Vastgoed en Wonen.
REV (Recognised European Valuer)

J.M.M. (Jos) Hermens
Register taxateur NRVT in de Kamers; Landelijk & Agrarisch Vastgoed, Bedrijfsmatig Vastgoed, WOZ en Wonen.

A.P.F.M. (Janus) Kerkhofs
Register taxateur NRVT in de Kamers; Landelijk & Agrarisch Vastgoed en Wonen.

Visie

Drie taxateurs in Noord-Brabant hebben besloten hun samenwerking te intensiveren en onder te brengen in het taxatieplatform VTCN B.V.

De taxateurs vinden dat er, aanvullend op de bestaande brancheorganisaties, nog meer ruimte is voor het verder ontwikkelen en ondersteunen van taxatieprocessen.

Groot banken en beleggingsinstellingen verlangen meer uniformiteit en diepgang in de waarderingen. Dit komt tot uiting in een gestroomlijnd taxatieproces, betere onderbouwing en waarde analyse.

Ons werkgebied omvat heel Nederland, maar gelet op de vestigingslocaties ligt bij onze taxateurs de nadruk op Zuid-Nederland.

Missie

De missie is om één blok te vormen waar we kennis en kunde van onze taxateurs bundelen en uit kunnen dragen naar opdrachtgevers. 

In het verlengde van deze missie is het de bedoeling om meerdere collega’s te laten aansluiten bij de Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland en kennis en kunde betreffende het taxatievak zo breed mogelijk uit te dragen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met onze organisatie. 

Kernwaarden

Samenwerking: Verschillende expertises in het taxeren van vastgoed worden samen gebracht in de Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland. Op het platform van VTCN kunt u in contact komen met de verschillende expertises.

Vakbekwaamheid: Taxateurs die willen toetreden tot het platform van VTCN worden aan een strenge selectie onderworpen. Zo blijft de kwaliteit van de taxatiewerkzaamheden gewaarborgd. 

Kennis delen: De Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland wil zich inspannen om door het delen van kennis en kunde in de vorm van kenniswerkgroepen voor aangesloten taxateurs het taxatievak naar een hoger niveau te brengen. 

De taxateurs zijn certificaathouders van VTCN (Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland) welke bemiddelt tussen opdrachtgevers enerzijds en anderzijds de deelnemende ervaren, deskundige en bekwame vastgoedtaxateurs, vastgoeddeskundigen en business valuators. VTCN waarborgt de kwaliteit van advies- en taxatiewerkzaamheden en brengt dit naar een hoger niveau. Via verplichte deelname en eisen in Stichting VTC Nederland wordt toezicht gehouden op de ervaring, vakbekwaamheid en professionele werkwijze in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen van de vastgoedtaxateurs, vastgoeddeskundigen en business valuators. De missie is om één blok te vormen waar we kennis en kunde van onze taxateurs bundelen en uit kunnen dragen naar opdrachtgevers. 

Onze taxateurs/adviseurs hebben allemaal hun eigen specialisatie (met ieder hun eigen onderneming) waardoor we veel kennis onder één dak hebben.

Eindverantwoordelijk voor de taxatiewerkzaamheden is de door u gekozen taxateur(s).

Verschillende expertises in het adviseren- en taxeren van vastgoed worden samen gebracht in de Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland.