Nieuws

Vandaag heeft onze taxateur Jan Lavrijsen een cursus mogen geven aan makelaars/taxateurs voor beroepsopleiding makelaars. De praktijktaxatiedag Landelijk en Agrarisch Vastgoed ging over aanstaande opkoopregelingen, vergoedingen...


U bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat u de woning verkrijgt. Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering...


Maak kennis met Jan Lavrijsen, Jos Hermens en Janus Kerkhofs. De oprichters van De Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland oftewel VTCN. VTCN wil zich inspannen om door het delen...


Op 28 juni 2022 heeft de provincie Noord-Brabant een webinar georganiseerd over de nieuwe regeling Maatwerk met als doel omgevingskwaliteit en de bijbehorende beleidsregel...

 


Verzamelbesluit met meer duidelijkheid verruimde HIR bij overheidsingrijpen.


Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland | Maak kennis met het nieuwe taxatiebedrijf De Verenigde Taxateurs Compagnie Nederland (VTCN). Drie taxateurs...