Taxaties

VTCN beschikt over gecertificeerde taxateurs die voor al uw taxaties van vastgoed behulpzaam kunnen zijn. 

Wanneer heeft u een taxatierapport van vastgoed nodig?

- Financiering
- Bedrijfsovername / bedrijfsopvolging
- Overdracht privé naar BV of andersom
- Bedrijfsbeëindiging (van bedrijf naar privé)
- Waardebepaling in verband met aangifte erfbelasting
- Aankoop- / verkoopbeslissing
- Huur- / verhuurbeslissing
- Fiscale aangelegenheden
- WOZ
- Project- en herontwikkeling
- Inzicht in beleggingswaarde
- Planschade
- Onteigening
- Huurprijsherziening conform art. 7:303 BW

De opdracht inclusief het doel en de omvang van de taxatie worden vastgelegd in een opdrachtbrief. Hiervan ontvangt u een opdrachtbevestiging. Ook maakt u samen de afspraak voor de inspectie op locatie.