Jos Hermens

Al bijna 30 jaar ben ik zelfstandig taxateur, waarbij het accent ligt op agrarisch ofwel landelijk onroerend goed en bedrijfsmatig onroerend goed. Als gevolg van de transitie in de agrarische sector, welke overigens al 10 jaar aan de gang is, verschuiven de taxatiewerkzaamheden steeds meer op richting bedrijfsmatig onroerend goed. Veel ondernemers hebben al een vorm van nevenactiviteiten naast het agrarisch bedrijf. 

Met mijn persoonlijke benadering en ervaring, kan ik vanuit de behoefte van de klant, komen tot een goede vraagstelling en opdrachtformulering. Persoonlijke benadering heeft bij mij altijd de voorkeur. 

Bij het NVRT (Nederlandse Vereniging Register Taxateurs) ben ik inschreven in de kamers, agrarisch, bedrijfsmatig wonen en WOZ. 

Het interessante bij waarderingsvraagstukken is dat alle maatschappelijke vraagstukken zoals omgevingswet, milieuvraagstukken, duurzaamheid, economie en overheidsbeleid samen komen in een waarderingsrapport. Daarbij ben ik mij bewust van de maatschappelijke relevantie en het vertrouwen dat opdrachtgever en ander stakeholders zoals bank en belastingdienst daaraan ontlenen.

Waarom dit initiatief ondanks dat ik mijn gepensioneerde leeftijd al enige tijd heb bereikt?
Ik heb nog steeds de passie in vernieuwen en verbeteren van vaktechniek, samen met een aantal partners. Drive en emotie gaan veelal samen bij een veranderingsproces, om daar onderdeel van uit te mogen maken en dat terug te brengen naar de juiste proporties spreekt mij enorm aan.